วิธีเลือกใช้งาน ถังบำบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร ยี่ห้อ Pure

septic-tank-3000-liter

วิธีเลือกใช้งาน ถังบำบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร ยี่ห้อ Pure การเลือกถังแซท สิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนคือ จำนวนคนใช้งานว่ามีทั้งหมดกี่คน และอย่างสุดท้ายคือ วัตถุประสงค์ที่ใช้งานว่า นำถังไปใช้กับงานประเภทใด เช่น งานมหาวิทยาลัย หอพัก ปั๊มน้ำมัน คอนโด เพราะ แต่ละหน่วยงานมีการคำนวณถังบำบัดน้ำเสียแตกต่างกัน

วิธีการคำนวณ ถังบำบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร ในแต่ละวัตถุประสงค์การใช้งานจริง

septic-tank-5000-liter

  1. มหาวิทยาลัย คำนวณโดยใช้เกณฑ์การคำนวณ คือ ใช้น้ำ 50 ลิตรต่อคนต่อวัน เช่น จำนวนนักเรียน 600 คน x 50 ลิตร = เลือกถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ 30,000 ลิตร ราคา 330,000 บาท
  2. หอพักนักศึกษา อพาร์ทเม้นท์การคำนวณ คือ ใช้น้ำ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน เช่น จำนวนอยู่อาศัย 100 คน x 200 ลิตร = เลือกถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ 20,000 ลิตร ราคา 230,000 บาทถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส pure รุ่น pt-20fb
  3. ปั๊มน้ำมัน เกณฑ์การคำนวณ คือ ใช้น้ำ 30 ลิตรต่อคนต่อวัน เช่น จำนวน 500 คน x 30 ลิตร = เลือกถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ 15,000 ลิตร ราคา 170,000 บาท
  4. บ้านพักอาศัย การคำนวณ คือ ใช้น้ำ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน เช่น จำนวนอยู่อาศัย 3 คน x 200 ลิตร x 1.50 (หากเลือกระบบไม่เติมอากาศ) = เลือกถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ 1000 ลิตร ราคา 3,999 บาทถังบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ pure 1000 ลิตร ราคา
  5. บ้านพักอาศัย การคำนวณ คือ ใช้น้ำ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน เช่น จำนวนอยู่อาศัย 5 คน x 200 ลิตร x 1.50 (หากเลือกระบบไม่เติมอากาศ) = เลือกถังบำบัดไร้อากาศ 1600 ลิตร ราคา 4,499 บาทถังแซท 1600 ลิตร
  6. บ้านพักอาศัย การคำนวณ คือ ใช้น้ำ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน เช่น จำนวนอยู่อาศัย 6 คน x 200 ลิตร x 1.50 (หากเลือกระบบไม่เติมอากาศ) = เลือกถังน้ำเสีย 2000 ลิตร ราคา 6,500 บาทถังบำบัดน้ำเสีย 2000 ลิตร ราคา
  7. บ้านพักอาศัย การคำนวณ คือ ใช้น้ำ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน เช่น จำนวนอยู่อาศัย 10 คน x 200 ลิตร x 1.50 (หากเลือกระบบไม่เติมอากาศ) = เลือกถังแซท 3000 ลิตร ราคา 8,666 บาท

 

ถังบำบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร ยี่ห้อ Pure

สรุป หากเลือกถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ ให้เอาจำนวนคนคูณปริมาณน้ำเสีย/คน แต่ถ้าเลือกถังบำบัดน้ำเสียชนิดไร้อากาศ ให้คูณ 1.50 เข้าไปเป็นอย่างสุดท้าย

error: Content is protected !!