วิธีกำจัดไขมันโดยใช้ จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน ราคา 390 Promotion

    จุลินทรีย์กำจัดไขมัน ประกอบไปด้วย เชื้อแบคทีเรีย แลคติค ยีสต์ แบคทีเรียบาซิลลัส แบคทีเรียสังเคราะห์แสง แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปซ ใช้ย่อยสลายไขมันใน ถังดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยมีปั๊มจ่ายเอนไซม์และตู้ควบคุม ฟีดหัวเชื้อจุลินทรีย์ ลงในบ่อไขมัน

    error: Content is protected !!